Helmikuista Lontoota 2020     

Hämeenlinnan Suomalais-Brittiläinen Yhdistys ry on Hämeenlinnassa toimiva ystävyysseura, joka perustettiin jo vuonna 1946.

Yhdistyksemme toiminnan tarkoitus on mm:

  • edistää englannin kielen ja brittiläisen kulttuurin tuntemusta Hämeenlinnassa
  • järjestää erilaisia brittiaiheisia tilaisuuksia, mm. luento- ja koulutustilaisuuksia, teatteri- ym retkiä, juhlia ja opintomatkoja
  • ylläpitää ja edistää suomalais-brittiläisiä suhteita
  • ylläpitää yhteyksiä muihin Hämeenlinnassa toimiviin ystävyysseuroihin ja Suomessa toimiviin Suomalais-Brittiläisiin yhdistyksiin


Yhdistyksemme kieli:

  • yhdistyksemme virallinen kieli on suomi
  • kokouksissa ja eri tilaisuuksissa puhumme suomea
  • luento- ja koulutustilaisuuksissa kielenä voi olla myös englanti (natiivit asiantuntijat)


Tervetuloa! – Welcome!

 

YHDISTYKSEN HISTORIAA: PERUSTAMINEN JA TOIMINTA LÄPI VUOSIKYMMENTEN

Perustamissyyt

Toisen maailmansodan jälkeen tunnettiin tarvetta solmia uudestaan kansainvälisiä yhteyksiä. Halu opiskella englannin kieltä oli voimakas, kun siitä oli tullut entistä tärkeämpi kansainvälisessä yhteydenpidossa.

Hämeenlinnan Suomalais-Englantilainen Yhdistys, joka on nykyään Hämeenlinnan Suomalais-Brittiläinen Yhdistys ry, perustettiin syyskuun 10. päivänä 1946. Perustavaan kokoukseen oli tullut n. 50 henkeä, jotka valitsivat yhdistyksen puheenjohtajaksi tri O. E. Cederbergin, sihteeriksi maisteri Taimi Savolan ja muiksi johtokunnan jäseniksi päätoimittaja E. Seppälän, maisteri Eeva Niemen ja insinööri T. Heikkilän.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää suomalais-brittiläisiä suhteita ja lisätä englannin kielen ja kulttuurin ja yleensä Brittiläisen kansainyhteisön tuntemusta Suomessa ja myötävaikuttaa osaltaan suomalaisten olojen tuntemuksen lisääntymiseen Brittiläisessä kansainyhteisössä.

Kulttuuritoiminta

Yhdistys on kautta historiansa järjestänyt kerhoiltoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa etenkin alkuvuosikymmeninä esiintyi runsaasti syntyperäisiä brittiläisiä, mm Britannian suurlähetystöstä ja British Council’ista. Erilaiset juhlat ovat kuuluneet kiinteästi myös ohjelmaan ja niissä on esitetty englannin kielistä ohjelmaa. Yhdistys on tehnyt myös matkoja kulttuurikohteisiin, esim. englanninkielisiin ja englantilaisten kirjailijoiden kynästä lähteneisiin teatteriesityksiin.

Opetustoiminta

Englannin kielenopetus alkoi v. 1947 paikallisin voimin. Erikoisuutena mainittakoon, että v. 1948 järjestettiin englannin kielen opetusta Hämeenlinnan lääninvankilan naisvangeillekin. V. 1949 saatiin ensimmäinen syntyperäinen opettaja pariksi vuodeksi. V. 1959-1962 toimi Mr Walter Bacon opettajana. Mutta vuodesta 1966 alkaen yhdistyksellä oli kokopäivätoiminen opettaja. Heti alussa (v. 1949) oli oppilaita 87. Vuodesta 1966 alkaen oppilasmäärä vaihteli 40-90, suurimmillaan se oli v. 1975 eli yhteensä 185 oppilasta. V 1974 ja 1975 järjestettiin Trinity College –tutkinto englannin kielen suullisessa taidossa. Lisäksi oli mahdollisuus opiskella kansainvälisesti arvostettuja Cambridge-tutkintoja varten. Valitettavasti toukokuussa 1996 jouduttiin englannin kielen opetus lopettamaan, koska se ei enää ollut taloudellisesti kannattavaa. Viimeinen opettaja oli Mr David Leavold, joka oli järjestyksessä 23. opettaja.

Tiedot kirjasi sihteeri Pirkko Ristolainen yhdistyksen 50 v. juhlaa varten v 1996.